преглед

на търг

2950-2711

Търг 2950-2711 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1709-10

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 86, Средна: 18, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 15

Общо: 119м³

Начална цена: 10099.80 лв.

Стъпка: 202 лв.

Гаранция: 505 лв.

Първа дата: 07.12.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване