преглед

на търг

2950-2710

Търг 2950-2710 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1706-6

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 54, Средна: 1, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 55м³

Начална цена: 4901.40 лв.

Стъпка: 98 лв.

Гаранция: 245 лв.

Първа дата: 07.12.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване