преглед

на търг

2950-2709

Търг 2950-2709 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1701-3

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 98, Средна: 8, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 9

Общо: 115м³

Начална цена: 10605.23 лв.

Стъпка: 212 лв.

Гаранция: 530 лв.

Първа дата: 07.12.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване