преглед

на търг

2772-2048

Търг 2772-2048 - ДГС МЕСТА

Обект No. 1512-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 28, Средна: 25, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 5

Общо: 59м³

Начална цена: 4643.44 лв.

Стъпка: 92 лв.

Гаранция: 232 лв.

Първа дата: 23.08.2016, 11:30

Втора дата: 30.08.2016, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване