Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2772-2048

Търг 2772-2048 - ДГС МЕСТА

Обект No. 1512-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 28, Средна: 25, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 5

Общо: 59м³

Начална цена: 4643.44 лв.

Стъпка: 92 лв.

Гаранция: 232 лв.

Първа дата: 23.08.2016, 11:30

Втора дата: 30.08.2016, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване