преглед

на търг

4470-2047

Търг 4470-2047 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 1622-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, бм

Дървесина (м³): Едра: 51, Средна: 6, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 1

Общо: 58м³

Начална цена: 5666.20 лв.

Стъпка: 57 лв.

Гаранция: 283 лв.

Първа дата: 23.08.2016, 11:00

Втора дата: 30.08.2016, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване