преглед

на търг

4470-2698

Търг 4470-2698 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 1814

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 1174, Средна: 78, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 341, ОЗМ: 464

Общо: 2059м³

Начална цена: 118260.00 лв.

Стъпка: 1183 лв.

Гаранция: 5913 лв.

Първа дата: 30.11.2017, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване