преглед

на търг

4470-2695

Търг 4470-2695 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 1804

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, гбр, дб

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 849, ОЗМ: 0

Общо: 849м³

Начална цена: 34809.00 лв.

Стъпка: 348 лв.

Гаранция: 1740 лв.

Първа дата: 30.11.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване