преглед

на търг

2780-2693

Търг 2780-2693 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 1801

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, здгл, бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 160, Средна: 322, Дребна: 50

Дърва (м³): За огрев: 348, ОЗМ: 0

Общо: 880м³

Начална цена: 36358.00 лв.

Стъпка: 1091 лв.

Гаранция: 1818 лв.

Първа дата: 30.11.2017, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване