преглед

на търг

2890-2691

Търг 2890-2691 - ДГС ПЪРВОМАЙ

Обект No. 1807

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, дгл

Дървесина (м³): Едра: 563, Средна: 697, Дребна: 26

Дърва (м³): За огрев: 226, ОЗМ: 97

Общо: 1609м³

Начална цена: 62101.00 лв.

Стъпка: 621 лв.

Гаранция: 3105 лв.

Първа дата: 30.11.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ