преглед

на търг

2960-2046

Търг 2960-2046 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1619-3

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 217, Средна: 27, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 16, ОЗМ: 32

Общо: 292м³

Начална цена: 25345.21 лв.

Стъпка: 253 лв.

Гаранция: 1267 лв.

Първа дата: 19.08.2016, 12:00

Втора дата: 26.08.2016, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: