Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2960-2045

Търг 2960-2045 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1606-4

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 237, Средна: 3, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 14, ОЗМ: 92

Общо: 352м³

Начална цена: 34346.23 лв.

Стъпка: 343 лв.

Гаранция: 1717 лв.

Първа дата: 19.08.2016, 11:30

Втора дата: 26.08.2016, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване