преглед

на търг

2960-2045

Търг 2960-2045 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1606-4

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 237, Средна: 3, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 14, ОЗМ: 92

Общо: 352м³

Начална цена: 34346.23 лв.

Стъпка: 343 лв.

Гаранция: 1717 лв.

Първа дата: 19.08.2016, 11:30

Втора дата: 26.08.2016, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване