преглед

на търг

2950-2671

Търг 2950-2671 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1715-5

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 45, Средна: 2, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 47м³

Начална цена: 4516.97 лв.

Стъпка: 90 лв.

Гаранция: 226 лв.

Първа дата: 14.11.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване