преглед

на търг

2950-2670

Търг 2950-2670 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1714-4

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 59, Средна: 15, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 74м³

Начална цена: 6686.90 лв.

Стъпка: 134 лв.

Гаранция: 334 лв.

Първа дата: 14.11.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване