преглед

на търг

2950-2669

Търг 2950-2669 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1711-1

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: ела

Дървесина (м³): Едра: 16, Средна: 21, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 2

Общо: 42м³

Начална цена: 3265.77 лв.

Стъпка: 65 лв.

Гаранция: 163 лв.

Първа дата: 14.11.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване