преглед

на търг

2960-2044

Търг 2960-2044 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1531-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 221, Средна: 8, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 24

Общо: 253м³

Начална цена: 27051.60 лв.

Стъпка: 271 лв.

Гаранция: 1353 лв.

Първа дата: 19.08.2016, 11:00

Втора дата: 26.08.2016, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване