преглед

на търг

2950-2673

Търг 2950-2673 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1Д2-7

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 16, Средна: 1, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 17м³

Начална цена: 1598.51 лв.

Стъпка: 32 лв.

Гаранция: 80 лв.

Първа дата: 14.11.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване