преглед

на търг

2950-2668

Търг 2950-2668 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1712-2

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 52, Средна: 35, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 1

Общо: 90м³

Начална цена: 7342.94 лв.

Стъпка: 147 лв.

Гаранция: 367 лв.

Първа дата: 10.11.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване