преглед

на търг

2950-2667

Търг 2950-2667 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1710-3

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: ела

Дървесина (м³): Едра: 41, Средна: 1, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 42м³

Начална цена: 4804.51 лв.

Стъпка: 96 лв.

Гаранция: 240 лв.

Първа дата: 10.11.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване