преглед

на търг

2950-2666

Търг 2950-2666 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1709-9

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, ела

Дървесина (м³): Едра: 352, Средна: 11, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 35

Общо: 398м³

Начална цена: 39637.45 лв.

Стъпка: 793 лв.

Гаранция: 1982 лв.

Първа дата: 10.11.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване