преглед

на търг

2950-2665

Търг 2950-2665 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1706-5

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, бк

Дървесина (м³): Едра: 121, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 121м³

Начална цена: 11688.51 лв.

Стъпка: 234 лв.

Гаранция: 584 лв.

Първа дата: 10.11.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване