преглед

на търг

2950-2664

Търг 2950-2664 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1701-2

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 22, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 7

Общо: 29м³

Начална цена: 2620.52 лв.

Стъпка: 52 лв.

Гаранция: 131 лв.

Първа дата: 10.11.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване