преглед

на търг

2960-2657

Търг 2960-2657 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1717-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 27, Средна: 62, Дребна: 10

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 99м³

Начална цена: 6045.60 лв.

Стъпка: 60 лв.

Гаранция: 302 лв.

Първа дата: 26.10.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване