преглед

на търг

2960-2656

Търг 2960-2656 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 2Д-17-4

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 5, Средна: 149, Дребна: 50

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 204м³

Начална цена: 10236.64 лв.

Стъпка: 102 лв.

Гаранция: 512 лв.

Първа дата: 26.10.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване