преглед

на търг

2950-2646

Търг 2950-2646 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1604-5

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 202, Средна: 12, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 25

Общо: 239м³

Начална цена: 19468.84 лв.

Стъпка: 389 лв.

Гаранция: 973 лв.

Първа дата: 17.10.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване