преглед

на търг

2950-2645

Търг 2950-2645 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1Д2-6

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 12, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 12м³

Начална цена: 1071.36 лв.

Стъпка: 21 лв.

Гаранция: 54 лв.

Първа дата: 17.10.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване