преглед

на търг

2950-2650

Търг 2950-2650 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1712-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 31, Средна: 14, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 45м³

Начална цена: 3886.10 лв.

Стъпка: 78 лв.

Гаранция: 194 лв.

Първа дата: 13.10.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване