преглед

на търг

2950-2647

Търг 2950-2647 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1706-4

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 125, Средна: 7, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 15

Общо: 147м³

Начална цена: 13976.19 лв.

Стъпка: 280 лв.

Гаранция: 699 лв.

Първа дата: 13.10.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване