преглед

на търг

2950-2040

Търг 2950-2040 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1610-4

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, бк

Дървесина (м³): Едра: 189, Средна: 35, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 34

Общо: 258м³

Начална цена: 23290.27 лв.

Стъпка: 466 лв.

Гаранция: 1165 лв.

Първа дата: 09.08.2016, 11:00

Втора дата: 16.08.2016, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване