преглед

на търг

2825-2644

Търг 2825-2644 - ДГС СТРУМЯНИ

Обект No. 1728

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 40, Средна: 135, Дребна: 75

Дърва (м³): За огрев: 160, ОЗМ: 0

Общо: 410м³

Начална цена: 11872.00 лв.

Стъпка: 356 лв.

Гаранция: 594 лв.

Първа дата: 12.10.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване