преглед

на търг

2825-2643

Търг 2825-2643 - ДГС СТРУМЯНИ

Обект No. 1727

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 302, Средна: 153, Дребна: 8

Дърва (м³): За огрев: 147, ОЗМ: 130

Общо: 740м³

Начална цена: 31568.00 лв.

Стъпка: 947 лв.

Гаранция: 1578 лв.

Първа дата: 12.10.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване