преглед

на търг

2960-2641

Търг 2960-2641 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1610-8

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 245, Средна: 41, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 24, ОЗМ: 62

Общо: 379м³

Начална цена: 33476.01 лв.

Стъпка: 335 лв.

Гаранция: 1674 лв.

Първа дата: 12.10.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: