Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2050-2635

Търг 2050-2635 - ДГС ИХТИМАН

Обект No. 1708

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: здб, бл, дб

Дървесина (м³): Едра: 8, Средна: 12, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 993, ОЗМ: 0

Общо: 1013м³

Начална цена: 68495.00 лв.

Стъпка: 685 лв.

Гаранция: 3425 лв.

Първа дата: 03.10.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване