преглед

на търг

2460-2634

Търг 2460-2634 - ДГС ТРЪН

Обект No. 1710

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 717, ОЗМ: 0

Общо: 717м³

Начална цена: 25095.00 лв.

Стъпка: 260 лв.

Гаранция: 1255 лв.

Първа дата: 26.09.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ