преглед

на търг

2950-2042

Търг 2950-2042 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1612-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 139, Средна: 28, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 75

Общо: 242м³

Начална цена: 20604.13 лв.

Стъпка: 412 лв.

Гаранция: 1030 лв.

Първа дата: 09.08.2016, 12:00

Втора дата: 16.08.2016, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване