преглед

на търг

2960-2633

Търг 2960-2633 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1707-5

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 346, Средна: 64, Дребна: 26

Дърва (м³): За огрев: 16, ОЗМ: 171

Общо: 623м³

Начална цена: 54275.80 лв.

Стъпка: 543 лв.

Гаранция: 2714 лв.

Първа дата: 26.09.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи: