преглед

на търг

2960-2632

Търг 2960-2632 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1722-3

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 134, Средна: 26, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 30, ОЗМ: 41

Общо: 231м³

Начална цена: 20325.32 лв.

Стъпка: 204 лв.

Гаранция: 1016 лв.

Първа дата: 26.09.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи: