преглед

на търг

2830-2631

Търг 2830-2631 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 1711-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 93, Средна: 12, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 105м³

Начална цена: 8560.00 лв.

Стъпка: 170 лв.

Гаранция: 428 лв.

Първа дата: 19.09.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване