преглед

на търг

2830-2630

Търг 2830-2630 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 1730

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, дгл, бк, здб, трп, брз

Дървесина (м³): Едра: 1541, Средна: 153, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 1660, ОЗМ: 825

Общо: 4180м³

Начална цена: 185655.00 лв.

Стъпка: 3713 лв.

Гаранция: 9283 лв.

Първа дата: 19.09.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ