преглед

на търг

2830-2629

Търг 2830-2629 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 1731

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, ела, бм, бк

Дървесина (м³): Едра: 429, Средна: 18, Дребна: 8

Дърва (м³): За огрев: 207, ОЗМ: 66

Общо: 728м³

Начална цена: 40022.00 лв.

Стъпка: 800 лв.

Гаранция: 2001 лв.

Първа дата: 19.09.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ