преглед

на търг

2950-2041

Търг 2950-2041 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1611-3/1510

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 58, Средна: 6, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 64м³

Начална цена: 7077.46 лв.

Стъпка: 142 лв.

Гаранция: 354 лв.

Първа дата: 09.08.2016, 11:30

Втора дата: 16.08.2016, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване