преглед

на търг

2844-2622

Търг 2844-2622 - ДГС СЛИВНИЦА

Обект No. 17423

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, здб, бл, гбр, кдб, кл

Дървесина (м³): Едра: 2, Средна: 4, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 799, ОЗМ: 0

Общо: 806м³

Начална цена: 55686.00 лв.

Стъпка: 550 лв.

Гаранция: 2784 лв.

Първа дата: 13.09.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи: