Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2844-2622

Търг 2844-2622 - ДГС СЛИВНИЦА

Обект No. 17423

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, здб, бл, гбр, кдб, кл

Дървесина (м³): Едра: 2, Средна: 4, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 799, ОЗМ: 0

Общо: 806м³

Начална цена: 55686.00 лв.

Стъпка: 550 лв.

Гаранция: 2784 лв.

Първа дата: 13.09.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи: