преглед

на търг

2844-2621

Търг 2844-2621 - ДГС СЛИВНИЦА

Обект No. 17427

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, гбр, кдб

Дървесина (м³): Едра: 5, Средна: 22, Дребна: 24

Дърва (м³): За огрев: 367, ОЗМ: 0

Общо: 418м³

Начална цена: 17515.00 лв.

Стъпка: 350 лв.

Гаранция: 876 лв.

Първа дата: 13.09.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ