преглед

на търг

2844-2620

Търг 2844-2620 - ДГС СЛИВНИЦА

Обект No. 17426

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 2, Средна: 7, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 269, ОЗМ: 0

Общо: 281м³

Начална цена: 11634.00 лв.

Стъпка: 230 лв.

Гаранция: 582 лв.

Първа дата: 13.09.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ