преглед

на търг

2950-2619

Търг 2950-2619 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1Д2-5

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 22, Средна: 1, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 23м³

Начална цена: 2074.68 лв.

Стъпка: 41 лв.

Гаранция: 104 лв.

Първа дата: 14.09.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи: