преглед

на търг

2950-2618

Търг 2950-2618 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1719-3

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 122, Средна: 78, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 10

Общо: 210м³

Начална цена: 17868.98 лв.

Стъпка: 357 лв.

Гаранция: 893 лв.

Първа дата: 14.09.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи: