преглед

на търг

2950-2617

Търг 2950-2617 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1717-3

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 32, Средна: 14, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 46м³

Начална цена: 4292.40 лв.

Стъпка: 86 лв.

Гаранция: 215 лв.

Първа дата: 14.09.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи: