преглед

на търг

2950-2616

Търг 2950-2616 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1714-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 70, Средна: 15, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 85м³

Начална цена: 7815.39 лв.

Стъпка: 156 лв.

Гаранция: 391 лв.

Първа дата: 14.09.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи: