преглед

на търг

2950-2615

Търг 2950-2615 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1707-3

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 129, Средна: 48, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 20

Общо: 197м³

Начална цена: 16934.88 лв.

Стъпка: 339 лв.

Гаранция: 847 лв.

Първа дата: 14.09.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи: