преглед

на търг

2950-2614

Търг 2950-2614 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1715-4

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 144, Средна: 2, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 5

Общо: 151м³

Начална цена: 14731.86 лв.

Стъпка: 295 лв.

Гаранция: 737 лв.

Първа дата: 13.09.2017, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи: