Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2950-2613

Търг 2950-2613 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1709-8

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 115, Средна: 2, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 5

Общо: 122м³

Начална цена: 11994.96 лв.

Стъпка: 240 лв.

Гаранция: 600 лв.

Първа дата: 13.09.2017, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи: