преглед

на търг

2950-2613

Търг 2950-2613 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1709-8

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 115, Средна: 2, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 5

Общо: 122м³

Начална цена: 11994.96 лв.

Стъпка: 240 лв.

Гаранция: 600 лв.

Първа дата: 13.09.2017, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи: